Túri Márta
Túri Márta


Túri Márta

klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta


         Tel:       +36 30 414-94-29

          Mail:         turimartadora18@gmail.com

          Honlap:   turimartadora.hu

ÁTMENETILEG NEM FOGAD ÚJ PÁCIENST


Bemutatkozás

A Szegedi Tudományegyetemen személyiség-és klinikai pszichológia, valamint kognitív-és neuropszichológia szakirányokon végeztem pszichológusként, majd a Semmelweis Egyetemen felnőtt klinikai szakpszichológusi képesítést szereztem. Ezt követően a Tündérhegyi Pszichoterapeuta szakvizsgára felkészítő képzést, valamint a Fókuszált Pszichodinamikus Pszichoterápia módszerspecifikusképzést végeztem el, és 2020-ban pszichoterapeuta szakvizsgát tettem.

Klinikai gyakorlatomat a Szegedi Tudományegyetem Pszichiátriai Klinikáján szereztem, ahol közel 10 évig dolgoztam.

Módszer

Egyéni pszichodinamikus pszichoterapiát vállalok, melynek keretein belül főként szorongásos és hangulati problémákkal, evészavarokkal, pszichoszomatikus panaszokkal, alvászavarokkal, életvezetési elakadásokkal, illetve önértékelési problémákkal foglalkozom.

Szemléletmódomat alapvetően a pszichoanalitikus és pszichodinamikus irányzatok határozzák meg. Ezen irányzatok lényegi elképzelése, hogy viselkedésünk mozgatórugói a személyiségfejlődésünk különböző korai állomásaihoz kapcsolódó, tudattalanul ható tényezők, illetve elakadások. A terápia során ezen tudattalan tényezők, azaz rejtett érzések és konfliktusok feltárását tűzzük ki célul. Mindehhez elengedhetetlen, hogy a terápiás kapcsolatban a páciens és a terapeuta között egy stabil terápiás szövetség alakuljon ki. Ennek feltétele a biztonságos, érzelmileg megtartó, empatikus, ám mégis neutrális és ítéletmentes légkör megteremtése a terapeuta részéről. Ez az attitűd egyfajta korrektív érzelmi tapasztalatot jelent a páciensnek, elősegítve ezzel a korábbi konfliktusok, sérülések, traumák feloldását.
Mindebből következik, hogy a pszichodinamikus megközelítés segíthet egy konkrét tünettel való megküzdésben, de akár egy-egy élethelyzeti nehézség, elakadás hátterének feltárásában is

Keretek

Jelenleg online és személyes keretek között folytatok magánrendelést.

Az online keretek között zajló terápia már sok esetben jelentheti a személyes ülések alternatíváját, azonban fontos hangsúlyozni, hogy előfordulhatnak bizonyos problémák, zavarok, amelyek esetén nem tekinthető indikáltnak az online forma, sőt akár kifejezetten ellenjavallt is. Ilyen körülménynek számít például az öngyilkossági szándék, krízisállapotok, súlyos személyiségzavarok vagy a pszichotikus szintű dekompenzáció lehetőségének fennállása. Mindemellett az online elrendezés sajátossága a személyes keretek között zajló terápiához képest, hogy előbbi esetében a megfelelő technikai feltételek, háttér biztosítása mindkét fél felelőssége.


Működési engedély száma:

Create your website for free!